#นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.เชียงราย - จ.เชียงใหม่ 15-17 กันยายน นี้

#นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.เชียงราย - จ.เชียงใหม่ 15-17 กันยายน นี้

.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กำหนดแผนการทำงานจะลงพื้นที่ต่างจังหวัด 2 สัปดาห์ ต่อ 1 ครั้ง เพื่อพบปะประชาชนพร้อมรับฟังปัญหา และคำแนะนำต่างๆ โดยระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2566 นายกรัฐมนตรี มีกำหนดลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันที่ 15 กันยายน 2566 จะเดินทางไปยังอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในพื้นที่ ณ ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่หนึ่ง พร้อมติดตามภาวะการค้าชายแดน สถานการณ์ยาเสพติด และพบปะพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ ถึงการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้สัญชาติ อาทิ เรื่องสิทธิการศึกษา สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิในที่ดินทำกิน และด้านอื่นๆ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พร้อมรัฐมนตรีอีกหลายท่านร่วมคณะในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

.

วันที่ 16 กันยายน 2566 นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะเดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปแผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นจะเดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

.

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ จะเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และร่วมหารือประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า (PM 2.5) การบริหารจัดการทางการเกษตร พร้อมเยี่ยมชมการทำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนา รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ (Start Up) ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

ส่วนช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและคณะจะไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน พร้อมพบปะประชาชนที่ถนนคนเดินวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่

สำหรับวันที่ 17 กันยายน 2566 นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มเที่ยวบิน ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จากนั้นเดินทางไปท่าอากาศยานเชียงใหม่ หารือกับผู้บริหารการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถึงประเด็นการเพิ่มเที่ยวบินหลังช่วงเวลาเที่ยงคืน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และจะเดินทางกลับในช่วงเที่ยงของวันเดียวกัน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar