ติดกล้องหน้ารถ ลดเบี้ยประกันได้ถึง 10% จริงหรือ?

ติดกล้องหน้ารถ ลดเบี้ยประกันได้ถึง 10% จริงหรือ?

สำนักงาน คปภ. ได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง CCTV ได้รับส่วนลดจากเบี้ยประกันภัยสำหรับการทำรถยนต์ภาคสมัครใจ ร้อยละ 5-10 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

.

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่ประชาชน และช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากโทรทัศน์วงจรปิด (CCVT) ที่ติดตั้งกับรถมีส่วนสำคัญในการตรวจสอบวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันถึงการกระทำความผิด ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่กล้าฝ่าฝืนกฎจราจรแล้วยังช่วยป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย ประกอบกับหลักฐานการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกบันทึกได้โดยกล้องติดรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

.

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพิ่มเติมได้ที่ https://www.oic.or.th/th/consumer หรือโทร. 0-2515-3999

ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

#ข่าวจริงประเทศไทย #realnewsthailand #เบี้ยประกัน #ติดกล้องหน้ารถ #ลดเบี้ยประกัน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar