ประเทศไทย ติดอันดับที่ 60 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ประจำปี 66

ไทยแลนด์ดินแดนแห่งความสุข ‼

ประเทศไทย ติดอันดับที่ 60 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ประจำปี 66 จากผลการจัดอันดับของเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์การสหประชาชาติ ซึ่งขยับขึ้นมา 1 อันดับ จากการจัดอันดับในปีที่แล้ว

.

ซึ่งรายงานนี้มีการรวบรวมข้อมูล จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และการสัมภาษณ์ผู้คนมากกว่า 1 แสนคนใน 137 ประเทศ และใช้ปัจจัยสำคัญ 6 ประการ ในการสำรวจและให้คะแนน ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม รายได้ สุขภาพ เสรีภาพ ความเอื้ออาทร และมุมมองต่อการทุจริต ควบคู่กับข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม

.

โดยอันดับ 1 เป็นของประเทศฟินแลนด์ยังคงครองแชมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

#ข่าวจริงประเทศไทย #ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก #ประเทศไทย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar