10 อันดับ เรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ผ่านช่องทาง 1111

10 อันดับ เรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ผ่านช่องทาง 1111 ไตรมาสแรก ของปีงบฯ 66 ลดลง 1,039 เรื่อง จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

.

ที่ประชุม ครม. (21 มี.ค. 66) รับทราบผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65) โดยได้รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางร้องทุกข์ 1111 รวม 14,439 เรื่อง สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติ 12,133 เรื่อง หรือ 84.03% และรอผลการพิจารณาของหน่วยงานเกี่ยวข้อง 2,306 เรื่อง หรือ 15.97% โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า พบว่าเรื่องร้องทุกข์ลดลง 1,039 เรื่อง

.

หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็น มีทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อแยกตามเรื่องที่ประชาชนมีการยื่นเรื่องมากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่

1️⃣ เสียงรบกวน/สั่นสะเทือน เช่น การเปิดเพลงเสียงดัง เล่นดนตรีสดของร้านอาหาร สถานบันเทิง การจับกลุ่มสังสรรค์ เสียงดังจากการแข่งรถจักรยานยนต์ (รวม 1,576 เรื่อง ได้ข้อยุติแล้ว 1,487 เรื่อง คิดเป็น 94.35%)

2️⃣ ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น (รวม 696 เรื่อง ได้ข้อยุติแล้ว 595 เรื่อง คิดเป็น 85.49%)

3️⃣ ขอให้พิจารณาจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งเบาะแสการจำหน่ายเกินราคา การกว้านซื้อสลากของเอกชนเจ้าของแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากออนไลน์ (รวม 644 เรื่อง ได้ข้อยุติแล้ว 623 เรื่อง คิดเป็น 96.74%)

4️⃣ การขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉบับพลัน การระบายน้ำจากที่น้ำท่วม เงินเยียวยา เป็นต้น (รวม 556 เรื่อง ได้ข้อยุติแล้ว 512 เรื่อง คิดเป็น 93.71%)

5️⃣ ปัญหาการให้บริการผ่านโทรศัพท์ของหน่วยงานรัฐ เช่น รอสายนาน คู่สายเต็ม (รวม 543 เรื่อง ดำเนินการได้ข้อยุติ 474 เรื่อง คิดเป็น 87.29%)

6️⃣ แจ้งเบาะแสการจำหน่ายยาเสพติด (490 เรื่อง ได้ข้อยุติ 452 เรื่อง คิดเป็น 92.24%)

7️⃣ การแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเมืองที่อยู่ในกระแสสังคม (รวม 487 เรื่อง ได้ข้อยุติ 479 เรื่อง คิดเป็น 98.36%)

8️⃣ ขอให้แก้ไขปัญหามิจฉาชีพหลอกลวงประชาชน ตรวจสอบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (รวม 473 เรื่อง ได้ข้อยุติ 314 เรื่อง คิดเป็น 66.38%)

9️⃣ ขอให้ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อจากสาเหตุต่าง ๆ (รวม 473 เรื่อง แก้ไขจนได้ข้อยุติ 319 เรื่อง คิดเป็น 82.66%)

🔟 ประเด็นเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ชื่อเสียง และเสรีภาพ เช่นขอความช่วยเหลือจากการถูกข่มขู่ คุกคาม ถูกทำร้ายร่างกาย (รวม 320 เรื่อง ได้ข้อยุติ 281 เรื่อง คิดเป็น 87.81%)

.

ขณะเดียวกัน สำนักงานปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ผู้ดูแลช่องทางร้องทุกข์ 1111 ได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขต่อไป

.

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/66417

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------

👍Website : www.thaigov.go.th

👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า

👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar