กรมควบคุมโรค เผย ปีนี้ ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น

กรมควบคุมโรค เผย ปีนี้ ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น แนะประเมินความเสี่ยง - ป้องกันตนเองก่อนออกจากบ้าน

.

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้ในหลายพื้นที่มีรายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหืด ภูมิแพ้ หากได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย อาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไป

.

ในช่วงรอยต่อฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนธันวาคม - เมษายน และจากข้อมูลของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ในวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา พบพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5)เกินค่ามาตรฐาน ในบางจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม)

.

ด้าน นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแนะนำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ควรเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วยหรือมีผลต่อสุขภาพมากกว่าคนทั่วไป ได้แก่ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว อาจจะมีโอกาสเกิดอาการกำเริบมากขึ้นได้ และกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสฝุ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น ตำรวจจราจร คนขับรถสาธารณะ คนกวาดถนน คนทำงานในที่โล่งแจ้ง ควรดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเอง และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 อย่างเคร่งครัด

.

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ฝุ่นPM25 #กรมควบคุมโรค


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar