กระทรวงอุตฯ คุมเข้ม!! ผู้ทำ - ผู้นำเข้า “คาร์ซีท”

กระทรวงอุตฯ คุมเข้ม!! ผู้ทำ - ผู้นำเข้า “คาร์ซีท” ต้องได้มาตรฐาน มอก. มีผลบังคับใช้ภายในปี 2566

--------------------------------------------------

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า มติการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้คาร์ซีท หรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมใช้สำหรับให้เด็กนั่งโดยสารบนรถยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เป็นสินค้าควบคุม โดยเตรียมออกกฎหมายเพื่อควบคุมให้ผู้ทำและผู้นำเข้าคาร์ซีททุกราย ต้องทำและนำเข้าเฉพาะคาร์ซีทที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. เท่านั้น เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ........

▶ อ่านข้อมูลทั้งหมด

https://www.prd.go.th/.../category/detail/id/39/iid/137024

----------------------

🎯Website : www.prd.go.th

🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์

🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :