นายกฯ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่า-หมอกควัน

นายกฯ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่า-หมอกควัน-ฝุ่นละออง กรุงเทพและเชียงใหม่
-----------------------------------------------------------
👉👉กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้คาดการณ์แนวโน้มฝุ่นละอองปี 2566 ซึ่งอาจมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากสภาพทางอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่มีสภาพเพดานการลอยตัวอากาศต่ำ สภาวะอากาศที่นิ่ง ลมสงบ ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจราจรและรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ยังคงพบปริมาณฝุ่น PM2.5 เท่าเดิมต่อเนื่องทุกปี และในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความกังวลถึงสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่น PM2.5

โดยแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี 2566 เน้นยกระดับความเข้มงวดของการดำเนินงานภายใต้หลักการ 3 พื้นที่ คือ 1. พื้นที่เมือง 2. พื้นที่ป่า และ 3. พื้นที่เกษตรกรรม ควบคู่กับ 7 มาตรการตามกรอบสื่อสารเชิงรุกยกระดับปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะดำเนินการภายใต้ 16 แนวทาง ได้แก่ (1) วิจัยหาต้นเหตุ (2) นักสืบฝุ่น (3) ตรวจโรงงาน (4) แจกอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ให้แก่กลุ่มเปราะบาง (5) แจ้งเตือนป้องกันฝุ่น PM2.5 (6) Open Data (7) ตรวจสถานที่ก่อสร้างและตรวจรถควันดำในสถานที่ก่อสร้าง (😎 ใช้ CCTV ตรวจจับรถยนต์ปล่อยควันดำ (9) ส่งเสริมรถราชการในสังกัด กทม. เป็นรถพลังงานไฟฟ้า (10) ตรวจวัดรถควันดำ (11) แจ้งปัญหาฝุ่นทาง Traffy Fondue (12) กลุ่มพัฒนาโครงการผู้ประกอบการ (13) กิจกรรมที่สำนักงานเขตดำเนินการ (14) การตรวจวัดควันดำรถราชการในสังกัด กทม. (15) ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุด และ (16) พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น ผ่านโครงการ BKK Clean Air Area...

▶ อ่านข้อมูลทั้งหมด
https://www.prd.go.th/.../category/detail/id/39/iid/136881
----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar