สินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต น่าสนใจ 4 สินค้า

สินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต น่าสนใจ 4 สินค้า ได้แก่ จิ้งหรีด แพะเนื้อ โคขุน และหญ้าเนเปียร์ ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ราคา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อ่านต่อ : http://www.realnewsthailand.net/article/25683/

แจ้งเบาะแสข่าวปลอม inbox ข่าวจริงประเทศไทย :

http://m.me/realnewsthailand

"ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้" ข่าวจริงประเทศไทย

#ข่าวจริงประเทศไทย #เกษตรกร #รายได้ #


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :