เปิดตัว 2 ฟังก์ชันใหม่บนหมอพร้อม

เปิดตัว 2 ฟังก์ชันใหม่บนหมอพร้อม “ประเมินภาวะลองโควิด” และ “ตรวจสุขภาพใจ”
.
กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว 2 ฟังก์ชันใหม่ที่พัฒนาใน 'หมอพร้อม' ได้แก่

- ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด” พร้อมชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาวะลองโควิดสำหรับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะลองโควิด วิธีเตรียมรับมือ รวมถึงแนวทางการดูแลตนเอง
- ฟังก์ชัน “ตรวจสุขภาพใจ” เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19
.
ทั้ง 2 ฟังก์ชันนี้จะให้บริการบนแพลตฟอร์มของหมอพร้อม ทั้ง LINE OA, แอปพลิเคชัน และเฟซบุ๊ก ตลอด 24 ชั่วโมง
▶ อ่านข้อมูลทั้งหมด
https://www.prd.go.th/.../category/detail/id/9/iid/104610
----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :