รัฐบาลประเมินหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และภาคเอกชนมีการฟื้นตัว

รัฐบาลประเมินหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และภาคเอกชนมีการฟื้นตัว
จึงให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ในการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำ

อ่านต่อ : http://www.realnewsthailand.net/article/23980/
แจ้งเบาะแสข่าวปลอม inbox ข่าวจริงประเทศไทย :
http://m.me/realnewsthailand
"ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้" ข่าวจริงประเทศไทย
#ข่าวจริงประเทศไทย #ภาษี #ภาษีที่ดิน #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #พัฒนา #ลดความเหลื่อมล้ํา


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :