ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565))

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ผู้ชนะจัดซื้อ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar