สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เรื่องประกาศผลผู็ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.64)

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผู้ชนะ.pdf |


คะแนนโหวต :