ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)

ไฟล์เอกสารประกอบ
จัดจ้าง.pdf |


คะแนนโหวต :