ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
รายละเอียด+ขอส่งประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar