ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต (Overlay) ม.7 บริเวณสามแยกแยกร้านสุนันท์ ถึงบ้านนายไพร เข็มเพ็ชร ต.ท่าเสา อ.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์+ประกาศกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ 21_removed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar