ประกาศกรมสรรพกร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ที่ได้รับการทดแทนแล้ว

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ส่งประกาสขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ยานพาหนและขนส่ง_removed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar