ประกาศกรมสรรพกร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในทางราชการ ที่ได้รับการทดแทนแล้ว

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
32ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง25082566_removed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar