สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสารที่สแกน ปกร.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar