ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค การจัดหาอุปกรณ์ห้องเชื่อมโยงสัญญาณ รับ - ส่ง สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมย่าน C - Band ความคมชัด High Definition พร้อมอุปกรณ์ห้องออกอากาศ (MCR) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบการแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
CamScanner 02-23-2023 15.13.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar