สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี วัที่ 1 - 31 มกราคม 2566

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสารที่สแกน.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar