ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศนแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค การจัดหารอุปกรณ์ห้องเชื่อมโยงสัญญาน รับ - ส่ง สัญญานโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม C - ฺBand ความคมชัดสูง High Difinition พร้อมอุปกรณ์ห้องออกอากาศ (MCR) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุุรี ตามประกาศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
TOR+ประกาศ 23 ม.ค.65.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar