ประกาศสำนักประชาพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู็ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาและช้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร 12.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar