ข้อกำหนดคุณลักษณะ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จำนวน 1 ระบบ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
9.ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดร่างประกาศ TOR ครั้_removed.pdf |


คะแนนโหวต :