ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางสะพานท่าเสา - บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 4 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.69-002 หมู่ที่ 4 บ้านดอนรัก ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)เลขที่ (E)3/2566

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประ22_removed.pdf |


คะแนนโหวต :