ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลหยุหเสนา จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลหยุหเสนา ต.ปากแพรก อ.เมิอง จ.กาญจนบุรี

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขอส่งสำเนาประกาศและสำเนาเอกสารประกวดราค_removed.pdf |


คะแนนโหวต :