ประกาศเทศบาลตำบลสระลงเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระจันทอง หมู่ 5 - บ้านหนองบัวหิ่ง หมู่ที่ 4 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.27-013 บ้านสระจันทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสระลงเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทร_removed.pdf |


คะแนนโหวต :