ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ซ.บ้านนางอุบล ล้วนแก้ว ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขอความอนุเคราะห์(1)_removed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar