*** เกาะติด ครม.สัญจร ครั้งที่ 12 จ.ลพบุรี // *** สปข.๘ กาญจนบุรี ขอเชิญชวนติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน Line ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ที่หมายเลข ID : iocprd8 // สวท.สุพรรณบุรี จัดรายการพิเศษ เกาะติด ครม.สัญจร
การดาวน์โหลดไฟล์เสียง
ให้ใช้ firefox  หรือ chrome
สปอต ครม ลพบุรี
ครม.สัญจรลพบุรี(ต้อนรับ)
สปอต ต้อนรับ ครม ลพบุรี 31 ตค -1 พย 56สวท.ราชบุรี
ครม สัญจร ลพบุรี ครั้งที่ 12 (1)สวท.กจ
สารคดีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
สารคดี เขื่อนเจ้าพระยา
สารคดี ชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่ง
สารคดี วัดปากคลองมะขามเฒ่า
สารคดี อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน
อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ สิงห์บุรี
สารคดี สวนนกชัยนาท
จิงเกิล ครม สัญจร
สารคดีท่องเที่ยวอ่างทอง
สารคดีโอท็อปอ่างทอง
สารคดีโอท็อปลพบุรี
สารคดีซับลังกาลพบุรี
คำขวัญลพบุรี
ลพบุรียินต้อนรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครม.สัญจร
จิงเกิล ครม สัญจร2
คำขวัญอ่างทอง
     
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ ก่อนเป็นประธานการประชุม ครม สัญจรจังหวัดลพบุรี
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดสิงห์บุรี
ผู้ว่าฯ ลพบุรี เผย ครม.สัญจรที่ ลพบุรีวันนี้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เตรียมเสนอโครงการวงเงินเกือบหมื่นล้านบาท เน้นสร้างโอกาส เพิ่มรายได้แก่พื้นที่อย่างยั่งยืน
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานข่าวของสื่อมวลชน กรมประชาสัมพันธ์
ตำรวจภูธรภาค 1 เปิดศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า พร้อมรับ ครม.สัญจร จ.ลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ขออนุมัติงบพัฒนาพื้นที่จังหวัด เสนอ ครม.สัญจร ปลายเดือนนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เตรียม เสนอ 6 โครงการ ในการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 12
ม.ราชภัฎเทพสตรีลพบุรี พร้อมใช้อาคาร 90 ปี จัดประชุม ครม.สัญจร จ.ลพบุรี
 
สำนักงานสถิติ แห่งชาติ รายงานสำรวจจำนวนผู้ว่างงานช่วงเดือนสิงหาคม ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พบมีจำนวนกว่า 300,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 93,000 คน
รัฐบาล เดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกต่อเนื่อง และเตรียมจัดสรรงบประมาณจ่ายการรับจำนำข้าวรอบใหม่อีก 270,000 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงคมนาคมจะหารือกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สภาพัฒนาการเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อจัดทำงบประมาณปี 2558
นายกรัฐมนตรี ตรวจเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ ก่อนสักการะหลวงปู่ใหญ่ป่าสัก
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดลพบุรี วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง 4 ตำแหน่ง
ผลการประชุม กรอ. เน้นพัฒนาโครงข่ายคมนาคม และระบบโลจิสติกส์
นายกฯ และรมว.กลาโหม สักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ
นายกฯ และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดลพบุรี
นายกรัฐมนตรี สักการะพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ และเยี่ยมชมโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่จังหวัดลพบุรี
     
     
โครงการนำเสนอ ครม.จังหวัดชัยนาท
โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สำหรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีจังหวัดชัยนาท
ข้าว - ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด
ข้าว - โครงการแบบย่อ
ข้าว - พื้นที่ดำเนินการ
สรุปโครงการเมล็ดพันธุ์ข้าว
อ้อย-ข้อมูลพื้นฐานโครงการ_2013
อ้อย - โครงการแบบย่อ
อ้อย - พื้นที่ดำเนินการ
สรุปโครงการอ้อย
บัญชีงบหน้าโครงการ (สรุป 2 โครงการ)
     
โครงการนำเสนอ ครม.จังหวัดสิงห์บุรี
โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สำหรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีจังหวัดสิงห์บุรี
บัญชีโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ครม.นอกสถานที่ สิงห์บุรี
     
โครงการนำเสนอ ครม.จังหวัดอ่างทอง
โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สำหรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีจังหวัดอ่างทอง
1 โครงการ แก้มลิง(ชป) แบบนำเสนอ
2 โครงการ ทางระบายน้ำบ้านรอ(ปภ) แบบนำเสนอ
3.โครงการทางระบายน้ำบางแก้ว รพ.(ปภ) แบบนำเสนอ
4 โครงการ ปลาหน้าวัด (ประมง) แบบนำเสนอ
5 โครงการ ฉางข้าว(สหกรณ์) แบบนำเสนอ
6 โครงการหนองเจ็ดเส้น(ท่องเที่ยว) แบบนำเสนอ
สรุป โครงการ Function จังหวัดอ่างทอง
สรุป โครงการงบจังหวัดอ่างทอง
     
โครงการนำเสนอ ครม.จังหวัดลพบุรี
โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สำหรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีจังหวัดลพบุรี
โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมบริการเยาวชนและผู้สูงวัยจังหวัดลพบุรี
โครงการที่ 2 ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแบบ long term care
โครงการที่ 3 เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยลุ่มน้ำจังหวัดลพบุรี
โครงการที่ 4 บริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรกรทำการเกษตรฯ
โครงการที่ 5 ยกระดับเขตเมืองเก่าลพบุรีด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
โครงการที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(วังแขม)
แบบนำเสนอโครงการที่เสนอขอรัฐมนตรีลงพื้นที่(1-6)
สรุปโครงการเสนอ ครม.สัญจร 27-08-56
โครงการสำรอง1 โครงการนำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำสำหรับการเกษตรและการบริโภค_สำนักงานพลังงานจังหวัด2
โครงการสำรอง 2แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ-ท่องเที่ยว-22-8-56..
โครงการสำรอง 3-แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ 2013 โคนม(15ล้าน)