*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี ***
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน ขอเชิญหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ เช่น ทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศาสนสถาน หรือสถานที่ตามความเหมาะสม / ปภ.ระบุจังหวัดภาคเหนือหมอกควันไฟในพื้นที่เริ่มวิกฤติ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนใน 4 จังหวัด / น้ำในเขื่อนหลักมีปริมาณน้อย เพียงพอเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค เท่านั้น จึงขอความร่วมมือทุกคนกรุณาใช้น้ำอย่างประหยัด ปิดนำ้เมื่อเลิกใช้ เพื่อให้สามารถผ่านวิกฤตภัยแล้งในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2559 / นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนชาวสวนยาง โดยได้รับทราบปัญหาและพูดคุยหารือกับตัวแทนชาวสวนยางมาโดยตลอด เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน / จังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญร่วมงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ระหว่างวันที่ 4 -7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณวัดโพธิ์เก้าต้น และอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน / 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวช่วงเดือนพฤษภาคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ค้นหา "สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวของประเทศ" จาก 5 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 16 เส้นทางหลัก
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน - รัสเซีย อย่างไม่เป็นทางการ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
ไทยจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งปันประเทศภูมิภาคเอเชีย ในเวทีการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ที่ประเทศจีน
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน - รัสเซีย อย่างไม่เป็นทางการ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
     
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เรื่อง ผลการประกวดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ดีเด่น ระดับเขต สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี และสำนักงานประชาสัมพันธจังหวัด ดีเด่น ระดับภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนและตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าว
กรมการจัดหางานเปิดให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา รายงานตัวเพื่ออนุญาตทำบัตรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559
อย.เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อ อย. ประจำปีงบประมาณ 2558 พบโดยรวมเชื่อมั่นมากถึงร้อยละ 98.2
     
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงโครงการหลังคาเอนกประสงค์ ขนาด 15X35 เมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี โดยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เลขที่ 001/2559
ประกาศราคาจ้างเหมากิจกรรมปลูกฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     
โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อุทยานราชภักดิ์
Animation "ภาพลักษณ์ไทย"
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย"
รายการ คืนความสุขให้คนในชาติ

นายอำเภอเบตง กำชับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเพิ่มความเข้มเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงครบรอบเหตุการณ์ 12 ปี มัสยิดกรือเซะ
สารจากใจ นายกฯ วอน ปชช.ตระหนักภัยแล้ง
อนาคตนักรบเศรษฐกิจไทย...ที่ชื่อ YEC
'อนุพงษ์' แนะ เกษตรกรยึดเศรษฐกิจพอเพียง ยันมีน้ำใช้ถึงหน้าฝน
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม Boao Forum for Asia
     
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมายกำหนดการ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2559
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่งคืนหลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ พร้อมประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
นักท่องเที่ยวจำนวนมากใช้โอกาสช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์กราบสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ที่อุทยานราชภักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาโรคให้ประชาชนฟรี
     
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุ การปรับโครงสร้างการเสียภาษีเงินได้ส่งผลดี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เตรียมมอบนโยบายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ
ครม.เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่ 2
ครม.มีมติเห็นชอบดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี-สุวินทวงศ์
     

สภาองค์การลูกจ้าง 17 องค์กร เตรียมยื่น 15 ข้อเรียกร้อง วันแรงงานแห่งชาติ ทั้งการปรับขึ้นค่าจ้าง การปฏิรูปประกันสังคม การรับอนุสัญญาไอแอลโอ พร้อมเร่งรัดรัฐบาลผลักดันให้เป็นรูปธรรมภายใน 6 เดือน
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ เน้นการวางแผน สร้างความไว้วางใจระหว่างภาคส่วนต่างๆ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาประเด็นคำถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ 1 คำถาม
กระทรวงพาณิชย์ขานรับนโยบายรัฐ เร่งปฏิรูปการปลูกข้าวครบวงจร พร้อมตั้งเป้าขยายตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่ในฮ่องกงให้ได้หมื่นตันในปีนี้
รายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ
     
สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี เร่งสร้างเครือข่าย ป.ป.ช. เน้นการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริต ตามนโยบาย รัฐบาล และ คสช.
นายกรัฐมนตรี สั่ง 20 กระทรวงเสนอโครงการที่ต้องทำข้อตกลงคุณธรรมเพิ่มเติม พร้อมบรรจุหลักสูตรการต่อต้านคอรัปชั่น ในการเรียนการสอน ปีละ 40 ชั่วโมง
นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ปรับย้ายข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิรูป ส่วนการตรวจสอบข้าราชการส่อทุจริตอยู่ระหว่างดำเนินการ ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของหน่วยงานส่วนภูมิภาค 20 กระทรวง สร้างความเชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาลสู่ประชาชน
นายกรัฐมนตรี เริ่มแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ 6 แล้ว พร้อมย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 11 ด้าน เน้นความโปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ
     
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดแถลงข่าว 10 ผลงานเด่น 6 เดือนแรก และ 10 แผนงานดี 6 เดือนหลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เตรียมจัดงานใหญ่ “สมิหลา แจ๊ส เฟสติวัล” ดึง โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน - มหาวิทยาลัยซายน์ มาเลเซีย ร่วมสร้างสีสันทางดนตรี พร้อมระเบิดความสนุก 30 เม.ย.นี้
ผู้ว่าฯ นราธิวาส ปลอบขวัญประชาชนหลังเกิดเหตุระเบิดวานนี้ พร้อมมอบเงินเยียวยาด้านทรัพย์สินเบื้องต้น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล "สื่อสัมพันธ์ชายแดน "
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซ้อมแผน และการปฏิบัติงานตามแผนดาวกระจาย เตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยครอบคลุม 4 ตำบลของอำเภอสุไหงโก-ลก เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
     

กระทรวงมหาดไทย กำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น ยึดยุทธศาสตร์ชาติและค่านิยมหลักของคนไทย เน้นปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมมีภูมิคุ้มกัน
ค่านิยม 12 ข้อ : เราจะสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง คนต้องเข้มแข็งก่อน
นายกฯชวนคนไทยตั้งปณิธานความดีในปีมหามงคล
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน
ผนึก 9 หน่วยงานจัดกิจกรรมค่าย “ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต”
     
สส. เดินหน้า “โครงการรวมพลังสร้างวินัยคนในชาติ ลดใช้ถุงพลาสติก”
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบและค้าไม้พะยูงผิดกฎหมายครั้งที่ 2
ทช.ร่วมพิจารณาอัตรากำลังแก้ไขประมงผิดกฎหมาย
ทช.ร่วม 5 หน่วยงาน รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
ทช.ผนึกกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนระนอง
     
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 ประชุมแนวทางวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยพื้นที่ปทุมธานี
จ.นครพนม เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง สนช. ระบุ ปัญหาขยะของจังหวัดระนองเข้าขั้นวิกฤติ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา จับมือกับเครือข่าย อสม. ในเขตเทศบาลเมืองพังงา จัดกิจกรรมบริจาคขยะ 1 บ้าน 1 ถุง
กรมควบคุมมลพิษ ระบุค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน
     
สปข.8 หิ้วปิ่นโตเข้าวัด
ก.ย. 58
กิจกรรมขยับกายคลายเส้น
23 ก.ย. 2558
กินข้าวร่วมกัน
6 ต.ค. 2558
นั่งสมาธิ-เดินจงกรม
30 ก.ย. 2558
 
 
 
ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7

.
.
.
 
สปอต เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับ

.
.
.
 
ประชาคมอาเซียน 10 สปอต

    1  
จับตาสัปดาห์นี้มีอะไร ขอต้อนรับเข้าสู่งานตรุษจีนเยาวราชประจำปี 2559 งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด “วิธีถิ่น วิถีไทย วิถีโลก”ที่บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม 
ตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10 
จับตาสัปดาห์นี้มีอะไร ขอเชิญปชช.เที่ยวงานมหกรรม "พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง" งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช " 424 งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม และงานเทศกาลที่มีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัด 
จับตาสัปดาห์นี้มีอะไร พบกับเทศกาลแห่งการท่องเที่ยว ต้อนรับเข้าสู่ลมหนาว สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นในแต่ละจังหวัด พร้อมร่วมเคาท์ดาวน์ นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ ปี 59 
อ่านทั้งหมด     
Google

หนังสือพิมพ์ ข่าว บันเทิง บริการข้อมูล การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว
ไทยรัฐ สำนักข่าวแห่งชาติ ภาพยนต์ หน่วยงานราชการ ขสมก. ภาคเหนือ
เดลินิวส์ INN แฟชั่น เบอร์โทรศัพท์ บขส. ภาคกลาง
ข่าวสด MCOT ละคร รหัสไปรษณีย์ รถไฟ ภาคตะวันออก
มติชน BBC เพลงดนตรี พจนานุกรม รถไฟฟ้า BTS ภาคตะวันตก
อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ ภาคใต้

ติดต่อเรา แนะนำติชม :

E-Mail : r8prc@yahoo.com
*** จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ***Free Web Counters