*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี ***
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์ภัยแล้งใน 29 จังหวัด คิดเป็น ร้อยละ 10.52 ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดทั่วประเทศ ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ 
กองบังคับการตำรวจจราจร จัดกำลังอำนวยการจราจรงานกาชาด ประจำปี 2558 เริ่มขึ้นในวันนี้ (30 มีนาคม 2558) แนะประชาชนที่จะเข้าร่วมงาน ใช้รถสาธารณะเพื่อความสะดวก 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เรื่อง การปฏิรูปและโครงสร้างภาษี 
ประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ 
ดูข่าวทั้งหมด...     

เทศบาลหนองกระทุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ระบุ หนังสือแทปลอยด์ จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน จะเริ่มแจกได้หลังเดือนเมษายนนี้
อบจ.ราชบุรี สนับสนุนชุดตรวจปัสสาวะให้ ศอ.ปส.ราชบุรี 60,000 ชุด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจหาสารเสพติด
บรรยากาศก่อนการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 1 ที่สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ พบปะประชาชน เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งแรก ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     
องค์การสวนสัตว์ จัดกิจกรรม "คืนสุขให้เด็กเข้าฟรีสวนสัตว์ทั่วประเทศ" ในช่วงปิดเทอมตลอดเดือนมีนาคมนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของในงาน “วันรวมน้ำใจ กาชาดราชบุรี”
กระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการเรื่องเพิ่มสิทธิให้ครอบคลุมทุกกลุ่มชน
จ.สุพรรณบุรี แถลงข่าวการจัดงานกุมภา สัญญารัก ปี 2558
จังหวัดชัยนาท เตรียมจัดงานหุ่นฟางนกและงานกาชาด ครั้งที่ 30 วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ นี้
     
รายงานสภาพน้ำในอ่างและแผนการระบายน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ์
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายหลักในเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
สอบราคาโครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงสูบน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
สอบราคาโครงการขยายผิวจราจร คสล. บริเวณแยกห้องสมุด (ครั้งที่ ๒)
     
รายการ คืนความสุขให้คนในชาติ
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย"
" รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี "
สกู๊ป สทท.กาญจนบุรี

ผอ.สปข.8 พร้อมคณะศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ มทบ.15
รู้จักศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศธ.ประกาศนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
จ.สิงห์บุรี สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     
จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
จังหวัดราชบุรีไถ่ชีวิตโค ถวายเป็นพระราชกุศล
ศาลยุติธรรม จัดประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ
บูชาพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
จ.ราชบุรี ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
     
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนในคณะกรรมการร่วมหาทางออกข้อขัดแย้งการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 แนะให้เคารพการตัดสินใจของรัฐบาล
ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เผยต้องยกร่างรัฐธรรมนูญอีก 112 เรื่อง ให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ ย้ำเจตนารมณ์จัดทำรัฐธรรมนูญใน 4 ด้าน เชื่อตอบสนองความเป็นไปในสังคมได้
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนแผนการท่องเที่ยว เชื่อสร้างรายได้ให้สุพรรณบุรี จำนวนมาก
สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานตัวเลขการจัดเก็บรายได้ ของรัฐบาล ในเดือน มกราคม 2558 ที่ผ่านมา
     

ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบุหลักสำคัญการปฏิรูปสื่อ ยึดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารประชาชนเป็นหลัก ควบคู่กับหลักเสรีภาพของสื่อ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เรื่อง การปฏิรูปและโครงสร้างภาษี
สปช.เตรียมชี้แจงแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจ 3 ประเด็นหลักต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 30 มีนาคมนี้
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระบุสังคมไทยป่วยหนักและการแก้ปัญหาจะต้องแก้ด้วยคุณธรรม พร้อมเสนอแนะสร้างพลังสังคมเครือข่ายคุณธรรม
สมัชชาคุณธรรมประเทศไทย จัดทำข้อเสนอรัฐบาลสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
     
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ย้ำบุคลากรด้านข่าวในสังกัด เน้นปฏิบัติงานถูกต้องรวดเร็ว ยึดความมั่นคงของบ้านเมืองเป็นหลัก
จังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญผ่านทีมปฏิบัติการตำบลคนราชบุรี เน้นบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน
ปลูกฝังค่านิยม ‘ข้าราชการแรงงาน’ ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
จ.ราชบุรี เดินหน้าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปฯ ระดับอำเภอ
จ.นครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด ราชการ
     
แม่ทัพภาค 4 ย้ำให้ทหารทำประชาคมนำประชาชนเข้าร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่
ทหาร ฉก.ยะลา 16 กระจายกำลังตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด สกัดรถเป้าหมายเข้มเขตเมือง
ศชต. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจก่อนปรับโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยะลา คุมเข้ม วันครบรอบสถาปนา BRN
ด่านตรวจทหารพรานยะลา ตรวจค้นเข้มงวด ป้องกันคนร้ายแฝงตัวก่อเหตุ ห้วงวันเชิงสัญลักษณ์
     

สปอต ล้างส้วนพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์
สปอต เสียงประชาชน
เพลง ตามรอยพระราชา
เพลง พระมหาชนก
สปอต รณรงค์ป้องกันโรคคอตีบ
สปอต มะเร็งเต้านม
เพลง ค่านิยม 12 ประการ (ศิลปินแกรมมี่)
เพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
สปอตโทรทัศน์ เจ้าฟ้ามหาจักรี
    1     2  
Google

หนังสือพิมพ์ ข่าว บันเทิง บริการข้อมูล การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว
ไทยรัฐ สำนักข่าวแห่งชาติ ภาพยนต์ หน่วยงานราชการ ขสมก. ภาคเหนือ
เดลินิวส์ INN แฟชั่น เบอร์โทรศัพท์ บขส. ภาคกลาง
ข่าวสด MCOT ละคร รหัสไปรษณีย์ รถไฟ ภาคตะวันออก
มติชน BBC เพลงดนตรี พจนานุกรม รถไฟฟ้า BTS ภาคตะวันตก
อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ ภาคใต้

ติดต่อเรา แนะนำติชม :

E-Mail : r8prc@yahoo.com
*** จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ***Free Web Counters