*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี ***

พัฒนาการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เผย ชาวเมียนมาตอบรับสินค้าโอทอปของไทยมากในงานโอทอปสานสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน ที่ จ.มะริด ของเมียนมา พร้อมมีการเจรจาทางธุรกิจ 3 ผลิตภัณฑ์
นายกรัฐมนตรี แถลงผลงานของรัฐบาลรอบ 6 และจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามหลังแถลงผลงานเสร็จสิ้น
ทหาร ร้อยชุดรบ ฉก.ยะลา ให้การดูแลประชาชนในพื้นที่เขตเมืองยะลา เข้มงวด ต่อเนื่อง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติ 6 พ.ค.นี้ คาดหวังมีประชาชนสนใจเข้าร่วมเกือบ 3,000 คน
ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง
     
ผลการประกวดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคดีเด่น ระดับเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2557
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ของ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกวดการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อบจ.สงขลา ร่วมกับ ททท.หาดใหญ่ และชมรมโฟล์คสวาเก้นฯ เตรียมจัดงาน “มาเลเชี่ยน มา-เล-ฉัน”
องค์การสวนสัตว์ จัดกิจกรรม "คืนสุขให้เด็กเข้าฟรีสวนสัตว์ทั่วประเทศ" ในช่วงปิดเทอมตลอดเดือนมีนาคมนี้
     
รายงานสภาพน้ำในอ่างและแผนการระบายน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ์
สอบราคาโครงการวางท่อน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาลซอย 11 (ซอยบ้านคุณสมคิด พุทธพงษ์)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 424 ล (พิเศษ)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของรางวัลคงเหลือจากการจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2557
รายงานสภาพน้ำในอ่างและแผนการระบายน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ์
     
รายการ คืนความสุขให้คนในชาติ
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย"
" รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี "
สกู๊ป สทท.กาญจนบุรี

ผอ.สปข.8 พร้อมคณะศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ มทบ.15
รู้จักศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศธ.ประกาศนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
จ.สิงห์บุรี สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     
ทบ.เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
จังหวัดนครปฐม จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558
กรมราชทัณฑ์จัดพิธีสวนสนามลูกเสือวิวัฒน์พลเมืองที่จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐมจัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดทำบุญเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพฯ” 2 เม.ย.
     
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนในคณะกรรมการร่วมหาทางออกข้อขัดแย้งการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 แนะให้เคารพการตัดสินใจของรัฐบาล
ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เผยต้องยกร่างรัฐธรรมนูญอีก 112 เรื่อง ให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ ย้ำเจตนารมณ์จัดทำรัฐธรรมนูญใน 4 ด้าน เชื่อตอบสนองความเป็นไปในสังคมได้
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนแผนการท่องเที่ยว เชื่อสร้างรายได้ให้สุพรรณบุรี จำนวนมาก
สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานตัวเลขการจัดเก็บรายได้ ของรัฐบาล ในเดือน มกราคม 2558 ที่ผ่านมา
     

ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบุหลักสำคัญการปฏิรูปสื่อ ยึดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารประชาชนเป็นหลัก ควบคู่กับหลักเสรีภาพของสื่อ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เรื่อง การปฏิรูปและโครงสร้างภาษี
สปช.เตรียมชี้แจงแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจ 3 ประเด็นหลักต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 30 มีนาคมนี้
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระบุสังคมไทยป่วยหนักและการแก้ปัญหาจะต้องแก้ด้วยคุณธรรม พร้อมเสนอแนะสร้างพลังสังคมเครือข่ายคุณธรรม
สมัชชาคุณธรรมประเทศไทย จัดทำข้อเสนอรัฐบาลสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
     
นายกรัฐมนตรี เริ่มแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ 6 แล้ว พร้อมย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 11 ด้าน เน้นความโปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ย้ำบุคลากรด้านข่าวในสังกัด เน้นปฏิบัติงานถูกต้องรวดเร็ว ยึดความมั่นคงของบ้านเมืองเป็นหลัก
จังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญผ่านทีมปฏิบัติการตำบลคนราชบุรี เน้นบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน
ปลูกฝังค่านิยม ‘ข้าราชการแรงงาน’ ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
จ.ราชบุรี เดินหน้าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปฯ ระดับอำเภอ
     
ทหาร ร้อยชุดรบ ฉก.ยะลา ให้การดูแลประชาชนในพื้นที่เขตเมืองยะลา เข้มงวด ต่อเนื่อง
แม่ทัพภาค 4 ย้ำให้ทหารทำประชาคมนำประชาชนเข้าร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่
ทหาร ฉก.ยะลา 16 กระจายกำลังตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด สกัดรถเป้าหมายเข้มเขตเมือง
ศชต. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจก่อนปรับโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยะลา คุมเข้ม วันครบรอบสถาปนา BRN
     

สปอต ล้างส้วนพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์
สปอต เสียงประชาชน
เพลง ตามรอยพระราชา
เพลง พระมหาชนก
สปอต รณรงค์ป้องกันโรคคอตีบ
สปอต มะเร็งเต้านม
เพลง ค่านิยม 12 ประการ (ศิลปินแกรมมี่)
เพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
สปอตโทรทัศน์ เจ้าฟ้ามหาจักรี
    1     2  
Google

หนังสือพิมพ์ ข่าว บันเทิง บริการข้อมูล การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว
ไทยรัฐ สำนักข่าวแห่งชาติ ภาพยนต์ หน่วยงานราชการ ขสมก. ภาคเหนือ
เดลินิวส์ INN แฟชั่น เบอร์โทรศัพท์ บขส. ภาคกลาง
ข่าวสด MCOT ละคร รหัสไปรษณีย์ รถไฟ ภาคตะวันออก
มติชน BBC เพลงดนตรี พจนานุกรม รถไฟฟ้า BTS ภาคตะวันตก
อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ ภาคใต้

ติดต่อเรา แนะนำติชม :

E-Mail : r8prc@yahoo.com
*** จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ***Free Web Counters