*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี ***

โรงพยาบาลปทุมธานีจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ คลินิกโรคจากการทำงาน
จ.ปทุมธานีร่วมประชุม VDO Conference ติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนลดลงและมีอากาศร้อน
กระทรวงเกษตรฯ ตั้ง 10 หน่วยฝนหลวง ป้องภัยแล้ง เติมน้ำในเขื่อน และปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า
ครม. เตรียมพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนน
     
องค์การสวนสัตว์ จัดกิจกรรม "คืนสุขให้เด็กเข้าฟรีสวนสัตว์ทั่วประเทศ" ในช่วงปิดเทอมตลอดเดือนมีนาคมนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของในงาน “วันรวมน้ำใจ กาชาดราชบุรี”
กระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการเรื่องเพิ่มสิทธิให้ครอบคลุมทุกกลุ่มชน
จ.สุพรรณบุรี แถลงข่าวการจัดงานกุมภา สัญญารัก ปี 2558
จังหวัดชัยนาท เตรียมจัดงานหุ่นฟางนกและงานกาชาด ครั้งที่ 30 วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ นี้
     
รายงานสภาพน้ำในอ่างและแผนการระบายน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ์
สอบราคาปรับปรุงสำนักงาน Smart Office สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาเมืองกาญจนบุรีี
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 424 ล (พิเศษ)
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคา KVC
     
รายการ คืนความสุขให้คนในชาติ
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย"
" รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี "
สกู๊ป สทท.กาญจนบุรี

ผอ.สปข.8 พร้อมคณะศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ มทบ.15
รู้จักศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศธ.ประกาศนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
จ.สิงห์บุรี สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     
จ.ราชบุรี ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแห่งความรัก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้แทนพระองค์เปิดการแข่งขันจักรยานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กาญจนบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 3
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีจัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
     
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนในคณะกรรมการร่วมหาทางออกข้อขัดแย้งการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 แนะให้เคารพการตัดสินใจของรัฐบาล
ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เผยต้องยกร่างรัฐธรรมนูญอีก 112 เรื่อง ให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ ย้ำเจตนารมณ์จัดทำรัฐธรรมนูญใน 4 ด้าน เชื่อตอบสนองความเป็นไปในสังคมได้
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนแผนการท่องเที่ยว เชื่อสร้างรายได้ให้สุพรรณบุรี จำนวนมาก
สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานตัวเลขการจัดเก็บรายได้ ของรัฐบาล ในเดือน มกราคม 2558 ที่ผ่านมา
     

สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง “การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย”
สภาปฎิรูปแห่งชาติ ประชุมพิจารณาการปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และข้อเสนอการปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ประชุมร่วมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รายงานความคืบหน้าปฏิรูป 36
ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี จะรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ ช่วงเดือน ธ.ค.57-ม.ค.58
ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ มั่นใจการจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานรัฐที่มีอยู่ คาดหวังทำให้ผู้บริโภคคุ้มครองตนเองได้
     
จ.ราชบุรี เดินหน้าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปฯ ระดับอำเภอ
จ.นครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด ราชการ
จังหวัดสิงห์บุรี จัดเวทีปฏิรูปจากฐานราก ให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเอง
จ.ราชบุรี จัดโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ส่งเสริมการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์ คลิปวีดีโอสั้นส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
     
แม่ทัพภาค 4 ย้ำให้ทหารทำประชาคมนำประชาชนเข้าร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่
ทหาร ฉก.ยะลา 16 กระจายกำลังตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด สกัดรถเป้าหมายเข้มเขตเมือง
ศชต. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจก่อนปรับโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยะลา คุมเข้ม วันครบรอบสถาปนา BRN
ด่านตรวจทหารพรานยะลา ตรวจค้นเข้มงวด ป้องกันคนร้ายแฝงตัวก่อเหตุ ห้วงวันเชิงสัญลักษณ์
     

สปอต ล้างส้วนพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์
สปอต เสียงประชาชน
เพลง ตามรอยพระราชา
เพลง พระมหาชนก
สปอต รณรงค์ป้องกันโรคคอตีบ
สปอต มะเร็งเต้านม
เพลง ค่านิยม 12 ประการ (ศิลปินแกรมมี่)
เพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
สปอตโทรทัศน์ เจ้าฟ้ามหาจักรี
    1     2     3  
Google

หนังสือพิมพ์ ข่าว บันเทิง บริการข้อมูล การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว
ไทยรัฐ สำนักข่าวแห่งชาติ ภาพยนต์ หน่วยงานราชการ ขสมก. ภาคเหนือ
เดลินิวส์ INN แฟชั่น เบอร์โทรศัพท์ บขส. ภาคกลาง
ข่าวสด MCOT ละคร รหัสไปรษณีย์ รถไฟ ภาคตะวันออก
มติชน BBC เพลงดนตรี พจนานุกรม รถไฟฟ้า BTS ภาคตะวันตก
อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ ภาคใต้

ติดต่อเรา แนะนำติชม :

E-Mail : r8prc@yahoo.com
*** จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ***Free Web Counters