*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี ***
นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวสมมาตร รัตนแสง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุ ทองดี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี และหัว 
จ.ลพบุรี ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ยิ่งใหญ่อลังการ สมพระเกียรติ 9 วัน 9 คืน 
กอ.รมน.สุพรณณบุรี ระดมสื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างยั่งยืน 
จังหวัดปทุมธานี ทำบุญตักบาตร “วันพระใหญ่ ใส่บาตรเมืองปทุม ครั้งที่ ๔” เฉลิมพระเกียรติฯ 
ดูข่าวทั้งหมด...     

ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่
รมต.สำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท.
ประเทศไทยมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ส่วน อ่าวไทย มีคลื่นสูง
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานการจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
อบจ.สุพรรณ จับสลากเบอร์การประกวดธิดาดอนเจดีย์ ปี 58
     
จังหวัดสมุทรสาคร เปิดงานเทศกาลอาหารทะเล ครั้งที่ 14
สปน.เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับข้าราชการ 7 ตำแหน่ง
สภาอุตสาหกรรมพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย เชื้อสายมอญจังหวัดกาญจนบุรี
     
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบประปาและน้ำดื่ม โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558
รายงานสภาพน้ำในอ่างและแผนระบายน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
สอบราคาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ประเภทรถน้ำ (จำนวน 4 คัน)
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
     
รายการ คืนความสุขให้คนในชาติ
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย"
" รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี "
สกู๊ป สทท.กาญจนบุรี

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ความเป็น โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองห้า อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้ผู้นำชุมชน องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมศึกษาดูงานตามโครงการในพระราชดำริ
โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาโนว่า นำนักเรียนเข้าร่วมเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
     
ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ
ขอเชิญเที่ยวงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558”
ขอเชิญเที่ยวงาน “วันยุทธหัตถี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ทุ่งภูเขาทอง)
จังหวัดนครปฐมประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค
ครูตู้ ครูพระราชทาน สองทศวรรษของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
     
ครม.อนุมัติให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันหยุดราชการเพิ่มอีก 1 วัน
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -31 กรกฎาคมนี้
กระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนการจัดทำร่าง มาตรฐาน ISO 37001เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะได้ข้อสรุปถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่ให้บริการภายในท่าอากาศสุวรรณภูมิ
     

พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบ 46 ปีปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการแก่ประชาชนในพื้นที่
คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ เร่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ 7 ด้านสิ่งแวดล้อม
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. ระบุ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ขสมก. เป็นเอกชน ต้องพิจารณาผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
จังหวัดราชบุรี ดำเนินการมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5
ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เป็นรูปธรรม
     
ททท.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมคาราวาน Big Bike “ขับล้อเล่นลม ชมเขื่อน-เขา” กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ขอเชิญร่วมกิจกรรมร่วมบุญ บริจาคด้วยขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ “ซอดาเกาะฮ์ วากัฟ ยารีญะห์ ขยะรีไซเคิล”
จ.อ่างทองจัดงานมหกรรมถนนอาหารฮาราล บ้านชะไว ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 3
เทศบาลนครสงขลาระดมเก็บกวาดขยะและสิ่งปฏิกูล บริเวณชายหาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลา
ศอ.บต. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้เด็ก และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
     
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาแรงงานและการใช้แรงงานเพื่อนบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการ
นายกรัฐมนตรี ยืนยันผ่านคณะทูตยูเอ็นไทยกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว ย้ำไทยพร้อมสนับสนุนความร่วมมือทุกด้านกับสหประชาชาติ
สภาปฎิรูปแห่งชาติ เตรียมหารือแนวทางการขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานการจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
การสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทย
     

สปอต มะเร็งเต้านม
เพลง ตามรอยพระราชา
เพลง พระมหาชนก
เพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
สปอต เจ้าฟ้ามหาจักรี ส่วนกลาง
สปอต มหกรรมคอนเสิร์ต เดินหน้าประเทศไทย
สปอต วันเด็กแห่งชาติ 2558 สปข 8 (หญิง)
เพลง ค่านิยม 12 ประการ (ศิลปินแกรมมี่)
สปอต รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี 1 ที่มาของรางวัล
สปอต รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี 3 ระดับรางวัล
สปอตโทรทัศน์ เจ้าฟ้ามหาจักรี
 
    1     2     3     4     5     6  
Google

หนังสือพิมพ์ ข่าว บันเทิง บริการข้อมูล การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว
ไทยรัฐ สำนักข่าวแห่งชาติ ภาพยนต์ หน่วยงานราชการ ขสมก. ภาคเหนือ
เดลินิวส์ INN แฟชั่น เบอร์โทรศัพท์ บขส. ภาคกลาง
ข่าวสด MCOT ละคร รหัสไปรษณีย์ รถไฟ ภาคตะวันออก
มติชน BBC เพลงดนตรี พจนานุกรม รถไฟฟ้า BTS ภาคตะวันตก
อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ ภาคใต้

ติดต่อเรา แนะนำติชม :

E-Mail : r8prc@yahoo.com
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ทำบุญ ณ วัดเขาน้อย กาญจนบุรี
ขยับกายคลายเส้น สปข.8
ขยับกายคลายเส้น สปข.8 ครั้งที่ 2
อ่านทั้งหมด
*** จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ***Free Web Counters