*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี ***
น้ำในเขื่อนหลักมีปริมาณน้อย เพียงพอเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค เท่านั้น จึงขอความร่วมมือทุกคนกรุณาใช้น้ำอย่างประหยัด ปิดนำ้เมื่อเลิกใช้ เพื่อให้สามารถผ่านวิกฤตภัยแล้งในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2559 / นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนชาวสวนยาง โดยได้รับทราบปัญหาและพูดคุยหารือกับตัวแทนชาวสวนยางมาโดยตลอด เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน / จังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญร่วมงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ระหว่างวันที่ 4 -7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณวัดโพธิ์เก้าต้น และอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน / นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน Organic Farm Outlet ที่บริเวณชุมชนเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป รวมทั้งสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่ม / คอนเฟิม แล้วตี 5 เมื่อเช้าจีนส่งดาวเทียม 2 ดวงสำเร็จแล้ว  / 
นายกรัฐมนตรี ระบุปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเกิดจากหลายสาเหตุ ย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งทำงานให้สอดคล้องกันตามกรอบนโยบายของรัฐบาล 
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบุ ยังเร็วเกินไปที่จะกำหนดทางออก หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ พร้อมยืนยันเปิดกว้างรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย 
กรมอุทยานฯ ใช้สมาร์ทโฟนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ 147 แห่งทั่วประเทศ กระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านโครงการ “พัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)” 
รัฐบาล พัฒนาบริการใหม่ภายใต้ GovChannel หรือศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน G-News รองรับการใช้งานระบบ Android 
ดูข่าวทั้งหมด...     

โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผย ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นให้ความสนใจร่วมรับฟังสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้
โฆษก สตช. ระบุ.คำสั่ง คสช.ยกเลิกตำแหน่งพนักงานสอบสวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำงาน
โฆษก กรธ. ยืนยัน รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่เปิดโอกาสให้คนนอกเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม เตรียม 2 แผนงานเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
นครปฐม เปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
     
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนและตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าว
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวน ม.ปลาย สมัคร "ค่ายต้นกล้าตุลาการ"
สธ.ตั้งเป้า 3 เดือน กำจัดพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี ถวายในหลวง-ราชินี หลังพบอีสานป่วยสูงสุด
     
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัตนโกสินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างเหมาและปรับปรุง สระน้ำโบราณภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดกาญจนบุรี
     
โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อุทยานราชภักดิ์
Animation "ภาพลักษณ์ไทย"
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย"
รายการ คืนความสุขให้คนในชาติ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรเกษตรโซนนิ่ง ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ส่งเสริมวิถีชีวิตอย่างพอเพียง
จังหวัดเพชรบุรีจัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา
จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เปิดอบรมให้ความรู้เกษตรกรแบบครบวงจร
วิถีพอเพียง...เบทาโกร
     
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานต่อโครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สร้างรายได้ให้ชุมชน
จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการ "บริจาคโลหิต 60 พรรษา หอการค้าร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล"
จ.นครปฐม เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชาวสุพรรณบุรี จัดพิธีปล่อยปลา 1 ล้าน 1 แสน 9 ตัว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพฐ. สร้างบ้าน คืนความสุขสู่ลูกจังหวัดชัยนาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     
รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดทำโครงการเกษตรไทยสู่โลก เชื่อมโยงสินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุ รองนายกรัฐมนตรี เตรียมนำภาพเอกชนขยายลู่ทางการค้ากับศรีลังกาในเดือนมีนาคมนี้
รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจระบุรัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ และขอให้สหกรณ์เป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้เกษตรกร ก้าวผ่านปัญหาความยากจนให้ได้
กระทรวงพาณิชย์ ขานรับนโยบายรองนายกรัฐมนตรี เร่งลดเงื่อนไขสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดโลก ผลักดันการส่งออกขยายตัวร้อยละ 5
     

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย คณะที่ 5 ติดตามประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
ร่างรัฐธรรมนูญวาง 2 มาตรการ ป้องกันคนโกงเข้าสู่ระบบการเมือง ก่อนเดินหน้าปฏิรูปประเทศ
ไทยคู่ฟ้า ตอน การจัดอับดับประเทศที่ดีที่สุดของสื่อต่างประเทศ
สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ นัดอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อสรุปความเห็นส่งให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญวันที่ 15 กุมภาพันธ์
โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผย ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความเป็นประชาธิปไตย และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
     
สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี เร่งสร้างเครือข่าย ป.ป.ช. เน้นการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริต ตามนโยบาย รัฐบาล และ คสช.
นายกรัฐมนตรี สั่ง 20 กระทรวงเสนอโครงการที่ต้องทำข้อตกลงคุณธรรมเพิ่มเติม พร้อมบรรจุหลักสูตรการต่อต้านคอรัปชั่น ในการเรียนการสอน ปีละ 40 ชั่วโมง
นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ปรับย้ายข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิรูป ส่วนการตรวจสอบข้าราชการส่อทุจริตอยู่ระหว่างดำเนินการ ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของหน่วยงานส่วนภูมิภาค 20 กระทรวง สร้างความเชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาลสู่ประชาชน
นายกรัฐมนตรี เริ่มแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ 6 แล้ว พร้อมย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 11 ด้าน เน้นความโปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ
     
จ.ปัตตานี มอบหนังสือสำคัญเพิกถอนหมายผู้หลงผิดกลับมารายงานตัวแสดงตนภาครัฐเพื่อเข้ามาสร้างสังคมสันติสุข โดยผ่านโครงการพาคนกลับบ้าน
จ.ปัตตานี เปิดโครงการ เยาวชนแดนใต้ สืบสานงานศิลป์
จ.นราธิวาส เชิญชวนเที่ยวงาน “14 กุมภา...ที่สุดนราธิวาส ที่รักฮาลา-บาลา”
ผู้การฯ นราธิวาส เตรียมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลตรุษจีนต่อเนื่องช่วงวันวาเลนไทน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดเขาแก้ว ม.6 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
     

ดึงเยาวชนอบรม‘รู้ทันสื่อ’ คิด-วิเคราะห์-แยกแยะ บนฐานคิด‘ค่านิยม12ประการ’
ผู้ว่าฯสุรินทร์ มอบรางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบ เพื่อยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ
ค่านิยม 12 ข้อ : เราจะสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง คนต้องเข้มแข็งก่อน
ส.ปชส.ตรัง จัดโครงการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ผบ.เหล่าทัพ ขนยุทโธปกรณ์จัดแสดงวันเด็กแห่งชาติ 2559
     
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สัมมนาเรื่อง การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 (ระยะสุดท้ายของแผน)
จุฬาฯ พบ แมงมุมพิษร้ายแรงของโลก เผย อย่าตกใจ-กระจายตัวในไทยแคบมาก
นักวิจัยเฉพาะด้านกีฏวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค้นพบแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน ภายในถ้ำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นแมงมุมที่อยู่ในกลุ่มมีพิษร้ายแรงของโลก เผย อย่าตกใจกระจายตัวในไทยแคบมาก
กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) เร่งฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วให้แล้วเสร็จภายในปี 2561
     
ททท. สำนักงานกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค และบริษัท ไดร์ฟจี สตูดิโอจำกัด ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน “Thailand Cycling Classic Series
ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ย้ำเตือน การเอาผิดผู้ที่จุดไฟเผาป่า-ตอซังไหม้พื้นที่เกษตรเสียหาย
จังหวัดพะเยา รณรงค์ลดการเผาและหมอกควัน โดยส่งเสริมให้มีการไถกลบตอซัง ปรับสภาพดินสร้างปุ๋ยในดิน เพื่อป้องกันปัญหาภาวะหมอกควัน
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สั่ง Kick Off กำจัดผักตบชวาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกัน 16 อำเภอ ลดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และภัยพิบัติซ้ำซาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต สั่งการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วเกาะภูเก็ตให้เรียบร้อยสวยงาม
     
สปข.8 หิ้วปิ่นโตเข้าวัด
ก.ย. 58
กิจกรรมขยับกายคลายเส้น
23 ก.ย. 2558
กินข้าวร่วมกัน
6 ต.ค. 2558
นั่งสมาธิ-เดินจงกรม
30 ก.ย. 2558
 
 
 
ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7

.
.
.
 
สปอต เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับ

.
.
.
 
ประชาคมอาเซียน 10 สปอต

    1  
จับตาสัปดาห์นี้มีอะไร ขอต้อนรับเข้าสู่งานตรุษจีนเยาวราชประจำปี 2559 งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด “วิธีถิ่น วิถีไทย วิถีโลก”ที่บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม 
ตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10 
จับตาสัปดาห์นี้มีอะไร ขอเชิญปชช.เที่ยวงานมหกรรม "พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง" งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช " 424 งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม และงานเทศกาลที่มีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัด 
จับตาสัปดาห์นี้มีอะไร พบกับเทศกาลแห่งการท่องเที่ยว ต้อนรับเข้าสู่ลมหนาว สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นในแต่ละจังหวัด พร้อมร่วมเคาท์ดาวน์ นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ ปี 59 
อ่านทั้งหมด     
Google

หนังสือพิมพ์ ข่าว บันเทิง บริการข้อมูล การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว
ไทยรัฐ สำนักข่าวแห่งชาติ ภาพยนต์ หน่วยงานราชการ ขสมก. ภาคเหนือ
เดลินิวส์ INN แฟชั่น เบอร์โทรศัพท์ บขส. ภาคกลาง
ข่าวสด MCOT ละคร รหัสไปรษณีย์ รถไฟ ภาคตะวันออก
มติชน BBC เพลงดนตรี พจนานุกรม รถไฟฟ้า BTS ภาคตะวันตก
อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ ภาคใต้

ติดต่อเรา แนะนำติชม :

E-Mail : r8prc@yahoo.com
*** จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ***Free Web Counters