*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี ***
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน Organic Farm Outlet ที่บริเวณชุมชนเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป รวมทั้งสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่ม / คอนเฟิม แล้วตี 5 เมื่อเช้าจีนส่งดาวเทียม 2 ดวงสำเร็จแล้ว  / นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เยี่ยมจุดเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ให้กับเยาวชนเกษตร โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ และศูนย์ส่งเสริมเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม  / งานวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจําปี ๒๕๕๘ ครบรอบปีที่ ๔๘ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ / นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์ฯ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 และวางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 อีกทั้งวางแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน  / 

ปภ. กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
รอง ผบ.ตร.ใกล้มีข่าวดีเกี่ยวกับการติดตามตัวผู้ต้องหาคดีระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”
ปภ. ประสาน 37 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมรับมือสภาพอากาศหนาวเย็น
ผบ.ตร.ยืนยันคำสั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล เพื่อความเหมาะสมในการดูแลงานด้านความมั่นคง
     
รายงานสภาพน้ำในอ่างและแผนการระบายน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ์
รายงานสภาพน้ำในอ่างและแผนการระบายน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ์
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายงานสภาพน้ำในอ่างและแผนการระบายน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ์
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
     
สอบราคาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ซุ้ม เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
สอบราคาจ้างงานติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 1 - 4 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
     
โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อุทยานราชภักดิ์
Animation "ภาพลักษณ์ไทย"
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย"
รายการ คืนความสุขให้คนในชาติ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ก.เกษตรฯ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดงานใหญ่ “60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน” ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง”
ผู้แทนรัฐและเอกชนของไทยเข้าร่วมสัมมนาในจีน รับฟังแนวโน้มสินค้าเกษตรนำเข้าในตลาดจีน
ปลัดเกษตรฯ นำทีมผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการในสังกัด ซ้อมปั่นจักรยานเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกคนน้อมนำแนวทางการดำรงชีวิตด้วยหลักความพอเพียง และร่วมเดินหน้าพัฒนาและวางรากฐานประเทศ
     
รัฐบาลแถลงความคืบหน้าการเตรียมจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ภาพรวมมีความพร้อมทุกด้าน
นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซ้อมปั่นเพื่อพ่อรอบทำเนียบรัฐบาล เตรียมออกมาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงวันลอยกระทง
การซักซ้อมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ในวันนี้มีความพร้อมในทุกด้าน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส วัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ จ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
     
นายกรัฐมนตรี จะนัดหารือสภาปฏิรูปแห่งชาติกลางเดือนธันวาคมนี้ เพื่อทำความเข้าใจ ก่อนกำหนดงบประมาณดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ
กระทรวงมหาดไทย เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท
นายกรัฐมนตรี วางกรอบการทำงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 พร้อมส่งเสริมให้นำนวัตกรรมมาปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของท้องตลาด
รัฐบาล เตรียมแถลงผลงานครบรอบ 1 ปีปลายเดือนธันวาคมนี้ ขณะที่นายกรัฐมนตรี เน้นให้ทุกกระทรวงจัดทำแผนดำเนินงานตามโรดแมประยะที่ 2
     

ไทยคู่ฟ้า ตอน การขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในระดับพื้นที่
นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 ที่กรุงปารีส ตามกำหนดการเดิม
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สำนักงาน กกต.ประจวบฯ ได้ข้อสรุปผลการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศทั้ง 18 ด้าน พร้อมเตรียมเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจวิถีประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน
ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สปช. ระบุห่วงเนื้อหาและโครงสร้างร่างรัฐธรรมนูญภาค 2 ว่าด้วยผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองในหลายประเด็น
     
สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี เร่งสร้างเครือข่าย ป.ป.ช. เน้นการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริต ตามนโยบาย รัฐบาล และ คสช.
นายกรัฐมนตรี สั่ง 20 กระทรวงเสนอโครงการที่ต้องทำข้อตกลงคุณธรรมเพิ่มเติม พร้อมบรรจุหลักสูตรการต่อต้านคอรัปชั่น ในการเรียนการสอน ปีละ 40 ชั่วโมง
นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ปรับย้ายข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิรูป ส่วนการตรวจสอบข้าราชการส่อทุจริตอยู่ระหว่างดำเนินการ ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของหน่วยงานส่วนภูมิภาค 20 กระทรวง สร้างความเชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาลสู่ประชาชน
นายกรัฐมนตรี เริ่มแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ 6 แล้ว พร้อมย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 11 ด้าน เน้นความโปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ
     
รองผู้การฯ นราธิวาส เผย พร้อมดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง
จังหวัดสตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2558
ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์และรับทราบผลการปฏิบัติงาน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำยุทธการนครปลอดภัย ตั้งเป้าหมายจับกุมและยึดอาวุธปืนกว่า 200 ต่อเดือน เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน
     

ศน. กระตุ้นหน่วยงานรัฐ - องค์กรเครือข่าย ประชาชน นร.- นศ. สถานศึกษาเข้าวัดวันพระ ชี้ น้อมนำคำสอนพระสงฆ์ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
สนช. ประกาศผลเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนฯ
นายกฯย้ำนโยบายลดเวลาเรียนช่วยเพิ่มการเรียนรู้ เชื่อจะทำให้ผลการเรียนเด็กดีขึ้น
สวธ. วางแผนขับเคลื่อนงาน เน้นบูรณาการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกภูมิภาค ดันยุทธศาสตร์ส่งเสริมความเป็นไทย 3 ด้าน
นายกฯห่วงการอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยของเด็กรุ่นใหม่
     
ทส. เชิญท่องเที่ยวในงานเทศกาล ห่มหมอก กอดหนาวดูดาวบนภู และ ท่องเที่ยวเส้นทางเดินธรรมชาติบนยอดไม้ อีกทั้ง เปิดโลกมหัศจรรย์ไดโนเสาร์กลางสยาม
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๓
ทส. บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ จัดระเบียบ “ภูทับเบิก” เพื่อรักษาธรรมชาติให้อยู่อย่างยั่งยืนและสมดุล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีส่งมอบลิงอุรังอุตังของกลาง จำนวน 14 ตัว กลับถิ่นกำเนิด ประเทศอินโดนีเซีย
ทส. ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่ 4
     
8 เครือข่าย จับมือร่วมจัด "แปลงขยะเป็นทอง แปลงขยะเป็นความรู้"
"ลอยกระทงแบบครอบครัวลดขยะ"
การประชุมนานาชาติในการจัดการขยะ
ปิดตำนานกองขยะบน"ภูทับเบิก"
จุฬาฯเสวนาทางออกสิ่งแวดล้อมแจงเรื่องเตาเผาขยะผลิตกระแสไฟฟ้า อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/nnd/2305512
     
สปข.8 หิ้วปิ่นโตเข้าวัด
ก.ย. 58
กิจกรรมขยับกายคลายเส้น
23 ก.ย. 2558
กินข้าวร่วมกัน
6 ต.ค. 2558
นั่งสมาธิ-เดินจงกรม
30 ก.ย. 2558
 
 
 
ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7

.
.
.
 
สปอต เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับ

.
.
.
 
ประชาคมอาเซียน 10 สปอต

    1     2  
Google

หนังสือพิมพ์ ข่าว บันเทิง บริการข้อมูล การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว
ไทยรัฐ สำนักข่าวแห่งชาติ ภาพยนต์ หน่วยงานราชการ ขสมก. ภาคเหนือ
เดลินิวส์ INN แฟชั่น เบอร์โทรศัพท์ บขส. ภาคกลาง
ข่าวสด MCOT ละคร รหัสไปรษณีย์ รถไฟ ภาคตะวันออก
มติชน BBC เพลงดนตรี พจนานุกรม รถไฟฟ้า BTS ภาคตะวันตก
อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ ภาคใต้

ติดต่อเรา แนะนำติชม :

E-Mail : r8prc@yahoo.com
*** จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ***Free Web Counters