มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

(จำนวนคนอ่าน 111 คน)

              มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
             มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธาน มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ได้กำหนดจัดเจริญภาวนามหาสันติงหลวงเฉลิมพระเกียรติ (หรือเรียกว่า อุปปาตะสันติ) เพื่อถวายความจงรักภักดี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานมูลนิธิฯ จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.30 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมหาราชวังและจะมีพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เวลา 13.30 น. โดยจะจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก พร้อมด้วยบทสวด เพื่อขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย และมอบเป็นธรรมบรรณาการแด่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และผู้ที่ไปร่วมงาน
              มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงขอเชิญถวายพระราชกุศล และมีส่วนร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 
///////////
พิษณุสรณ์ ยางสูง : ข่าว
ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 112 คน จำนวนคนโหวต 0 คน