เครื่องหมาย ฮาลาล

(จำนวนคนอ่าน 493 คน)

               ฮาลาล เป็นคำที่มาจากภาษาอาหรับ คือ กฎบัญญัติอนุมัติให้มุกัลลัฟ (มุสลิมที่อยู่ในศาสนนิติภาวะ) กระทำได้ อันได้แก่ การนึกคิด วาจา และการกระทำที่ศาสนาได้อนุมัติให้ เช่น การรับประทานเนื้อปศุสัตว์ ที่ได้รับการเชือดอย่างถูกต้อง การค้าขายโดยสุจริตวิธี การสมรสกับสตรีตามกฎเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ เป็นต้น ดังนั้น "อาหารฮาลาล” คืออาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัติ เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้โดย สนิทใจ ซึ่งสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น "ฮาลาล” ได้จากการประทับตรา "ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้น
            "เครื่องหมาย ฮาลาล” คือเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการ ทำการประทับ หรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใดๆ โดยใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่า "ฮาลาล” ซึ่งเขียนเป็นภาษาอาหรับ ภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หลังกรอบเป็นลายเส้นแนวตั้ง ใต้กรอบภายในเส้นขนานมีคำว่า "สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” โดยเครื่องหมายดังกล่าวนี้ จะออกให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และหรือเนื้อสัตว์ฮาลาลที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น
             ส่วน เนื้อสัตว์ หรือ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ฮาลาล จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสัตว์นั้นผ่านการเชือดที่ถูกต้องตามแนวทางอิสลาม คือ ผู้เชือดเป็นมุสลิมที่เข้าใจ และรู้วิธีการเชือดแบบอิสลามอย่างแท้จริง สัตว์ที่นำมาเชือดจะต้องไม่เป็นสัตว์ต้องห้าม เช่น สุกร สัตว์ที่ล่าหรือบริโภคสัตว์อื่นเป็นอาหาร เช่น เสือ สุนัข สัตว์ปีกที่ล่าหรือบริโภคสัตว์อื่นเป็นอาหาร เช่น เหยี่ยว อินทรีย์ สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู หรือสัตว์น่ารังเกียจ สัตว์มีพิษหรือสัตว์นำโรค สัตว์นั้นต้องมีชีวิตขณะเชือด การเชือดต้องเริ่มต้นด้วยการเปล่งคำว่า "บิสมิลลาหฺ” อันมีความหมายว่า ด้วยพระนามของอัลลอหฺ การเชือดโดยใช้มีดคมตัดเส้นเลือดใหญ่ หลอดลม หลอดอาหาร ที่ลำคอให้ขาดจากกัน เพื่อให้สัตว์ตายโดยไม่ทรมาน และสัตว์ต้องตายสนิทก่อนที่จะแล่เนื้อ หรือดำเนินการใดๆ ต่อไป สำหรับสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้ฆ่าตามหลักศาสนา เช่น มด ผึ้ง และนกหัวขวาน นอกจากนี้ พืชและเครื่องดื่มทุกชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม สามารถบริโภคได้.
 
*************
จำนวนคนอ่าน 494 คน จำนวนคนโหวต 0 คน