โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านภัยพิบัติและแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อต้องเผชิญภัยพิบัติแก่ประชาชน
จ.สุรินทร์เตือนพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ระวังภัยน้ำท่วมระหว่างเดือนสิงหาคม–พฤศจิกายน นี้

(จำนวนคนอ่าน 104 คน)

       นายนิรันดร์ บุญสิงห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า เนื่องจาก จ.สุรินทร์ ได้เข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโดยมีฝนตกเป็นระยะๆ และมีฝนตกต่อเนื่องช่วงเดือนมิถุนายน
 
       เกิดฝนทิ้งช่วงเล็กน้อยช่วงปลายเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฏาคม และมีฝนตกต่อเนื่องและ ตกหนักบางพื้นที่อีกครั้งตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมเป็นต้นมา ทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและสถานการณ์ภัยแล้งยุติลง ทั้งนี้จังหวัดได้ประกาศฯ ยุติสถานการณ์ภัยแล้งทั้ง 17 อำเภอแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 สำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและฝายชลประทานขนาดกลางในเขต จ.สุรินทร์ ทั้ง 18 แห่ง มีปริมาณน้ำวัดได้ 73.70 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50.80 ของความจุทั้งหมด 145.079 ล้าน ลบ.ม. และ อ่างเก็บน้ำที่สำคัญในการผลิตน้ำประปาและด้านการเกษตรของอำเภอเมืองสุรินทร์ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ปริมาณน้ำ 12.2 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60.94 % ของความจุอ่างฯ 20.022 ล้าน ลบ.ม. สำหรับปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก สายรอง ที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำมูล ระดับน้ำวัดได้ 1.87 เมตร และลำน้ำชีน้อย ระดับน้ำวัดได้ 4.98 ม. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น
 
      หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2556 โดยส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ถนน และบ้านเรือนบางส่วน ได้แก่ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำมูล ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี ได้แก่ ตำบลสระขุด เมืองบัว ยะวึก กระเบื้อง ชุมพลบุรี หนองเรือ ไพรขลา นาหนองไผ่ , อำเภอท่าตูม ได้แก่ ตำบลโพนครก ทุ่งกุลา พรมเทพ กระโพ ท่าตูม บะ หนองบัว หนองเมธี,อำเภอรัตบุรี ได้แก่ ตำบลกุดขาคีม หนองบัวทอง ทับใหญ่ ดอนแรด น้ำเขียว แก เบิด ยางสว่าง โดยส่วนใหญ่มีระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ย1.00 -3.00 ม. นานเป็นเวลาอย่างน้อยประมาณ 15-20 วัน ลำน้ำชีน้อย ได้แก่ บริเวณสองฝั่งลำน้ำชีน้อยในพื้นที่ ตำบลทุ่งมน บ้านไทร ตาเบา อำเภอปราสาท , ตำบลสวาย ตระแสง คอโค ท่าสว่าง เพี้ยราม และตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ และตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง สาเหตุเกิดจากการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เพื่อรักษาระดับน้ำในอ่างฯ น้ำจะไหลลงสู่ลำห้วยเสนง ประกอบกับลำน้ำห้วยเสนงมีสภาพตื้นเขินมากไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณมาก พื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่ ตำบลเฉนียง นอกเมือง คอโค ท่าสว่าง บริเวณด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก พื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่ ตำบลกุดหวาย ยาง อ.ศีขรภูมิ บริเวณห้วยกุดปะไท ตรมไตร ระแงง อ.ศรีขรภูมิ, ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ บริเวณลำน้ำห้วยทับทัน พื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่ ตำบลดอนแรด เบิด ยางสว่าง อ.รัตนบุรี ผักไหม หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ บริเวณด้านท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว พื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่ บ้านป่าเว่ย ม.6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ และแหล่งชุมชนในตัวเมืองที่มีการปลูกสิ่งก่อสร้าง บ้านเรือน ถนน ขัดขวางเส้นทางไหลของน้ำโดยไม่มีระบบการระบายน้ำที่ดี เมื่อฝนตกหนักทำให้ระบายไม่ทัน เช่น เขตชุมชนเทศบาลเมืองสุรินทร์ สังขะ ศีขรภูมิ เป็นต้น และ บริเวณอ่างเก็บน้ำ/ลำน้ำสาขาต่างๆในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
จำนวนคนอ่าน 105 คน จำนวนคนโหวต 0 คน